Brzęcząca pokusa

Z całej mnogości przeróżnego bilonu będącego na przestrzeni jakiegoś okresu czasu w obiegu płatniczym w danym kraju możemy przeważnie odczytać wiele ciekawych informacji. Przede wszystkim możemy się dowiedzieć czy i ewentualnie jak historycznie zmieniał się tam ustrój. Przeważnie bowiem na rewersie (tak jak w Polsce), ale czasem bywa, że i na awersie znajduje się nazwa kraju. I tak jak u nas do pewnego momentu na monetach figurowała nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, żeby następnie zmienić się w Rzeczpospolitą Polską, tak również w przypadku innych narodowości z pewnością bywało podobnie. Podobnie rzecz się ma z rysunkami bądź wizerunkami umieszczanymi na awersach metalowych pieniędzy.

Co prawda czasem na podstawie tłoczonych rysunków, bez zaglądania na drugą stronę, można się zorientować z monetą jakiego kraju mamy do czynienia, ale nie jest to sprawa oczywista. Czasem jakieś motywy roślinne lub napisy w egzotycznych językach są dla nas na pierwszy rzut oka po prostu mało czytelne i nic nam wielkiego, poza odczuciami estetycznymi, nie mówią. Inaczej ma się kwestia wizerunków umieszczanych na monetach. Tutaj oczywiście widząc oblicze jakiegoś władcy lub innej postaci historycznej i mając podpis wskazujący, z kim mamy do czynienia, nawet bez posiłkowania się drugą stroną medalu możemy z dużym prawdopodobieństwem określić walutę jakiego kraju trzymamy w ręce.

Jasne, że nikt nie ma takiej wiedzy, żeby wiedzieć, jakie postaci historyczne widnieją na wszystkich monetach na całym świecie. Jednakże z pomocą encyklopedii czy chociażby Internetu z łatwością zlokalizujemy i umieścimy geograficznie profil lub en face spoglądające na nas z awersu. Na tej podstawie możemy także w prosty sposób dowiedzieć się wiele o historii danego państwa, gdyż przecież historię tworzą ludzie, a na środkach płatniczych umieszcza się przeważnie najbardziej znaczące postaci w historii danej państwowości. A że każdy ustrój i każda epoka ma swoich czołowych przedstawicieli, obraz będzie więc całościowy.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *