Marka Gliwicka – dukat lokalny

Czym jest Marka Gliwicka? Jest to dukat lokalny, który został wyemitowany w celu promocji miasta Gliwice. Jego emisja związana była z gliwicką stacją radiową, która jest największą w pełni drewnianą konstrukcją na świecie. Została ona zresztą wpisana na listę zabytków i jest obiektem prawnie chronionym.

Gliwicka radiostacja została w pełni wykonana z drewna modrzewiowego. Do jej budowy wykorzystanych zostało szesnaście tysięcy sto gwoździ miedzianych. Nie wykorzystano ani jednego stalowego gwoździa!

Właścicielem radiostacji od roku dwutysięcznego piątego jest Muzeum w Gliwicach. Natomiast honorowy patronat nad emisją Marki Gliwickiej objęli Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Gliwice. Wieża radiostacji gliwickiej jest idealną budowlą do promocji tego regionu, ponieważ ma swoją bogatą historię, którą zna każdy z ludności zamieszkującej tamtejsze tereny. Rozpoczynając od roku budowy – tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego – aż do dziś.

Duży udział miała ona w czasach II Wojny Światowej. Jedną z bardziej zapamiętanych akcji, związanych z gliwicką radiostacją, była prowokacja gliwicka. Niemieccy żołnierze przebrani w polskie mundury spacyfikowali stację od wewnątrz. Prowokacja ta miała na celu zrzucenie winy za wybuch wojny na Polskę. Jednak akcja ta była nieudaną dla nieprzyjaciela. Wrogowie nie znaleźli studia mikrofonowego, ponieważ stacja go nie posiadała.

Po roku tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym gliwicka radiostacja posłużyła Armii Czerwonej do zagłuszania radio, między innymi Radio Wolna Europa. Po oddaniu jej w ręce Polaków, znów zaczęto emitować z niej audycje, między innymi Audycję Katowicką.

Właśnie dlatego na awersie Marki Gliwickiej pojawiła się ów wieża gliwickiej radiostacji. Na rewersie natomiast widnieje wizerunek herbu miasta. Moneta ta została wyemitowana w dwóch postaciach – jedna funkcjonująca w lokalnym obiegu, a druga dla kolekcjonerów. Ta pierwsza to Osiem Marka Gliwicka. Wykonana została z bimetalu w nakładzie dziesięciu tysięcy sztuk. Jej średnica to dwadzieścia siedem milimetrów. Natomiast ta druga została wykonana ze srebra. Jej nazwa to Osiemdziesiąt Marka Gliwicka. Wyemitowana została w nakładzie jedynie pięciuset sztuk, więc to gratka dla kolekcjonerów. Jej średnica wynosi więcej niż tej pierwszej, bo aż trzydzieści dziewięć milimetrów. Jest to więc spora moneta.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *