Polska Marka w latach 1918-1920

W 1916 roku na terenie Generalnej Guberni powstał twór pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Był to utworzony rzez Rząd Rzeszy Niemieckiej bank emisyjny, który na terenie podległym emitowała bilety marki polskiej jako obowiązującą walutę. Już w 1917 roku zdecydowano się, że w razie odzyskania niepodległości – to właśnie bilety marki niemieckiej będą tymczasową walutą polską. W 1918 roku przejęto kontrolę nad Polską Krajową Kasą Pożyczkową, jednak dopiero w następnym roku PKKP wyemitowała pierwsze banknoty, za które Polska brała całkowitą odpowiedzialność. Za wcześniejsze emisje zgodnie z uchwałą odpowiadał bank centralny Rzeszy Niemieckiej.

Pierwszym banknotem jaki był właśnie przez Polskę wyemitowanym było 500mkp. Na banknocie widniała klauzula prawna o następującej treści: : „Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę niniejszego biletu na przyszła polską walutę według stosunku, który dla marek polskich uchwali Sejm Ustawodawczy”. Już w lutym 1919 roku było wiadomo, że marka polska jest tymczasowym tworem, który będzie wymieniony na złotego polskiego. Z różnych przyczyn ta wymiana musiała być przełożona i dopiero w 1924 roku marka polska została całkowicie wymieniona. Jednak do tego czasu PKKP dokonała emisji marek o różnych nominałach.

Po emisji pierwszego biletu szybko na rynku ukazały się banknoty o nominałach 1,2,5,10 oraz 100 marek polskich, przy czym 100 marek było w dwóch odmianach, zwykłej i z podobizną Tadeusza Kościuszki. Bilety tej emisji bardzo się od siebie różniły jeśli chodzi o szatę graficzną. W maju i sierpniu 1919 roku PKKP wyemitowała następne bilety na których widać nie tylko Kościuszkę ( na nominałach 1,10,100 oraz 1000mkp) ale i Królową Jadwigę (1,20, 500mkp) czy też Bartosza Głowackiego – emisja 5mkp. W późniejszym czasie doszło do emisji również banknotów o nominale 1/2mkp z podobizną Kościuszki oraz 500mkp z podobizną zarówno Kościuszki jak i Jadwigi (emisja z 2 lutego 1920roku). Hiperinflacja jaka powstała po wojnie z bolszewikami wymusiła emisję banknotów w wysokich nominałach, które często miały wartość papieru na którym były drukowane.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wcn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *