Specyfika dukatów lokalnych

Jeżeli poruszamy zagadnienie dukata lokalnego, należy najpierw omówić czym on jest. A więc dukat lokalny to jedna z monet, aktualnie emitowanych jedynie w celu promocji miasta lub gminy, bądź dla kolekcjonerów. Nie jest on dopuszczany do obiegu na dłuższy okres, nie można nabyć za niego produktów w miejscach innych, niż te wyznaczone przez miasto/gminę, która jest motorem napędowym jego emisji.

Jak to właściwie jest z tym dukatem lokalnym? Można za niego kupować, nie można za niego kupować… W celu wyjaśnienia. Dukat lokalny jest monetą mającą na celu jedynie zainteresowanie turystów bądź ludności zamieszkującej dany region wydarzeniem, z którym jest związana jego emisja. Jak to się dzieje, że taka moneta może zostać włączona do obiegu?

Miasto lub gmina zapatrująca się na taki sposób promocji swojego regionu, zwraca się z prośbą emisji numizmatu do Mennicy Polskiej. Mennica, w porozumieniu z miastem/gminą jest w stanie w skomplikowanym procesie wytworzyć takie monety. Oczywiście icj ostateczny wygląd ustala zleceniodawca. To on decyduje jaki wzór będzie się znajdował na awersie a jaki na rewersie danej monety.

Przykładami dukatów lokalnych mogą być takie monety jak Bogatynka, Siedem Cudów Tatrzańskich (jest on związany z całą kolekcją monet „Siedem cudów…”, która ma na celu promocję Polskich Parków Narodowych) – która na awersie ma wybitą Kozicę tatrzańską, Merki wyemitowane na zlecenie gminy Jastarnia, czy Skalaki, które niedawno funkcjonowały w obrębie gminy Skała. Kiedy już moneta zostanie wyemitowana, można ją nabyć w specjalnych punktach, które oficjalnie zostają wyznaczone przez podmiot emitujący numizmat. Tak samo jest również w przypadku punktów, w których można nabyć pewne usługi, płacąc za nie dukatem lokalnym.

Płacenie monetami innymi niż te, które są honorowane obecnie na terenie całej Polski, wydaje się być atrakcyjnym. Podobnie rozumują turyści, którzy bardzo chętnie udają się do miejsc, w których w obiegu funkcjonuje dodatkowa forma płatności. Jest to również dobry materiał dla mediów. A jak wiadomo każde wspomnienie w mediach o danym regionie, powoduje wzrost zainteresowania osób, które mogłyby być potencjalnymi turystami danej gminy. Zachęca to również kolekcjonerów, którzy czerpią informacje na temat monet z różnych źródeł. W tym przypadku również niezbędnym źródłem informacji jest Internet, w którym w sposób łatwy można znaleźć olbrzymią ilość informacji o już wyemitowanych numizmatach.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *