Zarobek na metalach szlachetnych

Drobni inwestorzy podobnie jak i rekiny na tym rynku zastanawiają się przez cały czas ile można zarobić na inwestycji, jak dużo i jak szybko? Jest to wyznacznikiem chęci powierzenia pieniędzy właśnie tym rynkom. Jednak nie da się określić ile dokładnie zarobić na danej inwestycji. Inwestor może się kierować jedynie prognozami, które określają jaki trend w chwili obecnej jest na rynku i jak ten trend może się w bliższej czy dalszej przyszłości zachować. Podobnie jest z inwestycjami w metale szlachetne.

Specjaliści inwestycyjni określając na podstawie analizy rynku, że obecny kurs zwyżkowy na te metale utrzyma się. Spowodowane jest to jest to ciągłym wzrostem zapotrzebowania przemysłu na te surowce co z kolei powoduje wzrost ich cen.

Ceny złota i srebra zawsze były wysokie nie zależnie od sytuacji polityczno gospodarczej na świecie. Spowodowane to było zaufaniem ludzi do tych metali jako środka pieniężnego czy też jako zabezpieczenia na przyszłość. Dodatkowe bodźce gospodarcze w dzisiejszych czasach spowodowały, że inwestorzy chętniej skłaniają się nie tyle do zakupu giełdowych certyfikatów na złoto i srebro lecz właśnie w sztabki, które można fizycznie zakupić i posiadać. Szczególnie dotyczy to drobniejszych inwestorów.

Jak już wcześniej wspomniałem nie da się dokładnie określić ile się zarobi na tych inwestycjach, jednak jeśli obserwować rynek tylko dla okresu ostatnich 10 lat można prognozować, że stopa zysków będzie naprawdę bardzo wysoka. Co niektórzy określają że na pewno przekroczy 500 procent dla złota, a jeśli chodzi o srebro to ta stopa może być nawet kilkukrotnie większa. Spowodowane jest to wzmożonym zapotrzebowanie na ten właśnie surowiec w najszybciej rozwijającej się gałęzi gospodarki w elektronice i komputerach. Nie znaczy to jednak, że należy wszystkie swoje pieniądze przeznaczone na inwestycje ulokować właśnie w sztabkach. Trzeba pamiętać, że każde pieniądze muszą być rozłożone na różnych rynkach co pozwoli na zapewnienie jak największego dla nich bezpieczeństwa.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *